Judithm » Specials » Tien volmaaktheden

Het onderwijs van de Boeddha

Het onderwijs van de Boeddha De Boeddha heeft ons onderwezen onze geest te richten op het verwerven van tien volmaaktheden. Het verwerven van deze tien volmaaktheden leidt ons weg uit lijden. Deze tien volmaaktheden worden in deze Special in tien afzonderlijke artikelen besproken. De ontwikkeling van deze volmaaktheden is niet voldoende om Verlicht te worden, het schept slechts de voorwaarden. Anderzijds, het vervolmaken van deze volmaaktheden is geen absolute voorwaarde voor Verlichting.

Drie soorten verlichten

Er zijn drie soorten verlichten, die alledrie dezelfde Verlichting bereikt hebben. Dat zijn de Boeddha's.
Een Boeddha is een Boeddha omdat hij of zij de Vier Edele Waarheden volledig heeft begrepen.

Samma-Sam Boeddha

Een Samma-Sam Boeddha heeft de Verlichting zonder hulp van buitenaf bereikt en alle volmaaktheden verwezenlijkt. Boeddha Gotama was een Samma-Sam Boeddha en heeft anderen onderwezen.

Pacceka Boeddha

Een Pacceka Boeddha heeft de Verlichting ook zonder hulp van buitenaf bereikt, maar heeft de volmaaktheden niet volledig ontwikkeld. Hij of zij heeft niet het diepe verlangen anderen te helpen. Pacceka Boeddha's wonen vaak in elkaars gezelschap.

Arahatta Boeddha of Arahat

Een Arahatta Boeddha heeft de Verlichting bereikt door een Samma-Sam Boeddha te volgen.

Boeddha: 'Bewerktstellig uw bevrijding met volle ernst'
Vrijgevigheid en moreel gedrag

Vrijgevigheid en moreel gedrag

De Boeddha heeft tien volmaaktheden onderwezen, waarvan het de bedoeling is dat je naar het verwerven ervan streeft. Het streven hiernaar wordt door de Boeddha sterk aangeraden, omdat het verwerven va…
Verzaking en wijsheid

Verzaking en wijsheid

De Boeddha heeft ons onderwezen dat er tien volmaaktheden zijn die we dienen te verwerven om onszelf te bevrijden van lijden. Na de eerste volmaaktheid, de volmaaktheid van vrijgevigheid, volgt de vol…
Inspanning en geduld

Inspanning en geduld

Om bereid te zijn je in te spannen om te genezen, moet je er eerst van overtuigd zijn dat je ziek bent. De methode die de Boeddha heeft aangereikt, de Dhamma, roeit de ziekte met wortel en tak uit. Zo…
Waarheidlievendheid en resoluut voornemen

Waarheidlievendheid en resoluut voornemen

Waarheidlievendheid als volmaaktheid heeft in de eerste plaats te maken met het houden van beloften. Daarnaast heeft het te maken met eerlijkheid in de gewone zin van het woord. Bij het ons houden aan…
Liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid

Liefdevolle vriendelijkheid en gelijkmoedigheid

Vaak ervaren we van de buitenwereld een koude liefdeloosheid. Daar kunnen we op reageren door ons andermans liefdeloosheid niet aan te trekken. We betrekken het echter dan nog steeds op onszelf en dat…
Gepubliceerd door Judithm op 05-12-2008, laatst gewijzigd op 12-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Claudia14, Pixabay
  • Ik heb les gehad in diverse Boeddhistische centra.