Judithm » Specials » Sterven

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding Sterven is iets waar we liever niet aan denken. Toch zullen wij allemaal, vroeger of later, deze ervaring krijgen. En gedurende ons leven verliezen we mensen van wie we houden.

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding is meelopen tot het einde. Dat kan door een professional gedaan worden, maar dat hoeft niet. U kunt er ook voor kiezen zelf mee te lopen tot het einde.

Artikelen

In de artikelen ontkenning, woede en agressie en depressie wordt het proces beschreven waar iemand doorheen gaat als hij of zij te horen krijgt te gaan sterven. In het artikel de persoon van de stervensbegeleider wordt een onderzoek beschreven waaruit blijkt dat we heel andere verwachtingen van een stervensbegeleider hebben dan we beseffen. Het artikel zorgvuldigheidseisen bij euthanasie reikt het wettelijk kader aan met betrekking tot euthanasie. In het artikel Ter beschikking stelling van de medische wetenschap wordt beschreven welke acties moeten worden ondernomen bij ter beschikking stelling van de medische wetenschap van het lichaam.

Behulpzaamheid

Als u met uw naaste mee wilt lopen tot het einde, zal dat uw rouwproces lichter maken en uw leven verrijken. Ik wens u dat deze artikelenserie u behulpzaam mag zijn bij het begrijpen wat er er in uw naaste omgaat.
Sterven: ontkenning

Sterven: ontkenning

Iemand die te horen heeft gekregen te gaan sterven, gaat psychisch door vijf fasen. Die fasen zijn: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. Over de eerste fase, de ontkenning, wil i…
Sterven: woede en agressie

Sterven: woede en agressie

Iemand die weet dat hij of zij spoedig gaat sterven, gaat door vijf fasen. Die fasen zijn: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. Over de tweede fase, de woede, wil ik hier iets di…
Sterven: de persoon van de stervensbegeleider

Sterven: de persoon van de stervensbegeleider

Een stervensbegeleidster heeft tijdens een nascholingscursus voor verpleegkundigen iets opmerkelijks ontdekt: een enorm verschil tussen een ideaalbeeld en een gewenst beeld van de persoon van de sterv…
Sterven: depressie

Sterven: depressie

Iemand die weet spoedig te gaan sterven, gaat psychisch door vijf fasen: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. Deze fasen kunnen door elkaar heen lopen. Ik wil het nu hebben over…
Terbeschikkingstelling van de medische wetenschap

Terbeschikkingstelling van de medische wetenschap

Soms ziet u het op een rouwbrief staan: "Hij heeft zijn lichaam ter beschikking van de medische wetenschap gesteld." Deze keuze komt dan in plaats van een begrafenis of crematie. Als u overweegt uw li…
Zorgvuldigheidseisen bij euthanasie

Zorgvuldigheidseisen bij euthanasie

Onze medische wetenschap kan ons lang in leven houden. De keerzijde daarvan is dat dit leven niet altijd kwaliteit heeft. Er zijn geen objectieve maatstaven om te bepalen welk leven wel en welk leven…
Gepubliceerd door Judithm op 21-02-2008, laatst gewijzigd op 13-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Opleiding stervensbegeleiding en rouwverwerking Ina Versloot