Judithm » Specials » Ayurveda

Gezondheid vanuit Ayurvedisch perspectief

Dit is een scriptie over Ayurveda. Hij is geschreven als eindwerkstuk van de opleiding tot yogadocent aan het Vormingsinstituut voor Yogadocenten te Zolder in België. Hij is geschreven door Ed van Hoof en hier gepubliceerd in zijn nagedachtenis.

Inleiding

Terugkoppeling Ayurveda en Yoga.

Waarom gaat mijn scriptie over Ayurveda?

Wel, tijdens het behandelen van de cursus over Ayurveda, heeft de nauwe verwantschap met Yoga mij diep geraakt. Yoga en Ayurveda staan naast elkaar als broer en zus.

Ons lichaam is het voertuig waardoor we, middels Yoga, de Zelfrealisatie (Verlichting) kunnen bereiken. Ayurveda reikt ons middelen aan om dit voertuig in dusdanige conditie te brengen, om het ingrijpende yogaproces te kunnen ondergaan. Door middel van de Ayurvedische dieetleer en gezondheidsleer, worden lichaam en geest gereinigd en geheeld. Het yogaproces heeft dan ook een grotere kans van slagen.

Preventie

Het is dus duidelijk dat Yoga en Ayurveda erg preventief werken. Eigenlijk is ieder mens verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid en latere ziekten. We moeten dan ook heel erg dankbaar zijn, dat de prachtige instrumenten die Yoga en Ayurveda zijn, tot ons gekomen zijn, omdat ze beiden bijdragen tot een gezond, lang en gelukkig leven. Hiervoor zijn uiteraard de disciplines die Yoga en Ayurveda met zich meebrengen heel belangrijk; evenals de juiste levenshouding.

Dit impliceert dat als je Yoga en Ayurveda wilt volgen, je ook je levensstijl moet veranderen. Dit is ook het grote verschil met de moderne wetenschap en Ayurveda. De moderne wetenschap zegt: 'Ga door met haasten, de dokter heeft ook haast'.

Ayurveda zegt: 'Harmonie is gezondheid'

Als je de artikelen hieronder staan gerangschikt zoals ze als hoofdstukken in de scriptie staan.

Ayurveda: betekenis en herkomst

Ayurveda betekent: "kennis van het leven". Het woord ayurveda bestaat uit twee gedeelten: ayur (wat leven betekent) en veda (wat kennis betekent). Het woord ayur is afgeleid van de term ayus. Ayus hee…

Ayurveda: het verband met de Samkhya filosofie

Er zijn diverse theorieën waaruit de Ayurveda zijn metafysische kennis put. De belangrijkste is de Samkhya filosofie. Van de Samkhya wordt vooral de kennisleer overgenomen. De Samkya gaat uit van een…

Ayurveda: vata, pitta en kapha

De begrippen vata, pitta en kapha zijn de drie dosha's uit de Ayurveda. Het zijn fysiologische krachten die werkzaam zijn in het lichaam en de geest van de mens. Dosha betekent: dat wat aan bederf ond…
Ayurveda en de tri-dosha's

Ayurveda en de tri-dosha's

In het woord vata vinden we de stam Va- terug. Dit staat voor blazen of waaien. Dit zijn bewegingen veroorzaakt door lucht. Beweging heft ruimte nodig, daarom zijn de elementen die verband houden met…

Ayurveda en de weefsels: shapta dhatu's

Het menselijk lichaam bestaat uit zeven fundamentele en vitale weefsels, die we dhatu's noemen. In het Sanskriet betekent dhatu 'bouwelement'. Deze zeven weefsels vormen de hele structuur van het lich…

Ayurveda: de ziekten indeling

Gezondheid betekent orde; ziekte is verstoorde orde. In het lichaam bestaat een constante wisselwerking tussen orde en verstoring van orde. Het innerlijk milieu van het lichaam reageert voortdurend op…

Ayurveda en de constituties

De ayurveda zegt dat de constitutie die je bij je geboorte meekrijgt, bepalend is hoe vatbaar je bent. Hier wil ik de drie constituties kapha, pitta en vata bespreken. Misschien herken je jezelf hieri…
Gepubliceerd door Judithm op 07-02-2008, laatst gewijzigd op 23-06-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Charaka Samhita. Vertaald door Prof. Priayvrat Sharma. Uitgeverij: Chaukhambha Orientalia te Varanasi - India.
  • Sushruta Samhita. Vertaald door Prof. Priayvrat Sharma. Uitgeverij: Chaukhambha Orientalia te Varanasi - India.
  • Cursus 9 - Ayurvedische geneeskunde en voedingsleer. Vormingsinstituut voor Yogaleraren, Zolder - België.
  • Cursus 3 - De zes Orthodoxe filosofische stelsels of darshana's 'De darshana van de Samkhya'. Vormingsinstituut voor Yogaleraren, Zolder - België.
  • Cursus 5 - Upanishaden. Vormingsinstituut voor Yogaleraren te Zolder - België.
  • Ayurveda in de praktijk. Anil Kumar Metha: Grondbeginselen, diagnosemethode, leefwijze en voeding. Uitgeverij: Ankh Hermes, 1992, ISBN 90-202-5259-3.
  • Ayurveda, de leer van zelfgenezing. Dr. Vasant Lad: Diagnose, behandelingen en verbetering van onze lichamelijke conditie voor een vitaler en langer leven. Uitgeverij: Schors, 1992. ISBN 90-6378-235-7.
  • Ayurveda en kruiden. Dr. Vasant lad en Dr. David Frawley: Uitleg en gebruik van ruim 250 kruiden voor Ayurvedisch genezen. Uitgeverij: Ankh Hermes, 1992. ISBN 90-6378-286-1.
  • Krishnadas Ayurveda Series; Vagbhatas - Astanga Hrdayam. Vertaling: Prof. K.R. Srikanta Murthy (Government College of Indian Medicine - Bangalore). Krishnadas Academy, Varanasi, 1994.
  • Setu. Nederlandstalig tijdschrift van het Ram Rukmini Instituut. Uitgegeven door de stichting Govindadhama te Zwaag. Nr. 5 - 6 -7, tweede jaargang.