Judithm » Mens en Samenleving
Artikelen 1 - 10 van 31 in de rubriek Mens en Samenleving

Mens en Samenleving

ALS: de Stichting ALS

Amyotrofische Lateraal Sclerose is een zeldzame spierziekte met een snel beloop en een dodelijke afloop. Het is een 'weesziekte'. Weesziekten zijn ziekten die financieel niet zo erg interessant zijn v… Sociaal, 28-11-2007

Ayurveda: het verband met de Samkhya filosofie

Er zijn diverse theorieën waaruit de Ayurveda zijn metafysische kennis put. De belangrijkste is de Samkhya filosofie. Van de Samkhya wordt vooral de kennisleer overgenomen. De Samkya gaat uit van een… Filosofie, 06-02-2008
Crematie: de kist zelf in de oven invoeren

Crematie: de kist zelf in de oven invoeren

Als we denken aan een crematie, denken we gewoonlijk aan een samenkomst in de aula van een crematorium, aan toespraken en bloemen en daarna gelegenheid tot condoleren met een kopje koffie en een plakj… Diversen, 21-01-2008
De vier edele waarheden

De vier edele waarheden

De essentie van de leer van de Boeddha wordt gevormd door de vier edele waarheden. Deze waarheden worden gepresenteerd als 'waarheden' omdat ze toetsbaar zijn. Het zijn daarom feiten. Ze worden 'edel… Religie, 14-11-2007
Gebruiken rond sterven en dood: boeddhisme

Gebruiken rond sterven en dood: boeddhisme

Het boeddhisme is strikt genomen geen religie en de Boeddha was een leraar en geen godheid. Er zijn echter wel rituelen en gebruiken rond sterven en dood die ik hier bespreken wilt. Bewustzijn is bela… Religie, 25-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: de soefi-beweging

Gebruiken rond sterven en dood: de soefi-beweging

Hazrat Inayat Khan leefde van 1882 tot 1927 in India. Hij heeft de soefi-beweging gesticht. Bij de soefi-beweging gaat het om het zoeken naar het wezenlijke: 'God in ons'. Religie, 22-07-2008
Gebruiken rond sterven en dood: hindoeïsme

Gebruiken rond sterven en dood: hindoeïsme

Iedere cultuur en iedere religie kent eigen gebruiken rond de belangrijke gebeurtenissen van het leven. Hier wil ik de gebruiken rond sterven en dood van het hindoeïsme bespreken. Het hindoeïsme is ee… Religie, 22-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: humanisme

Gebruiken rond sterven en dood: humanisme

Het humanisme is geen religie. Humanisten gaan uit van het gezonde verstand van de mens. Volgens het humanisme is er geen God, geen schepping en geen hogere bedoeling van het leven. Humanisten hechten… Diversen, 25-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'

Gebruiken rond sterven en dood: ietsisme, geloof in 'iets'

Er is in onze samenleving een grote groep mensen die wel geloven dat er 'iets' is, maar die zich niet bezighouden met de vraag wat er dan precies is. Of die het "iets" waar ze in geloven voortdurend a… Diversen, 26-02-2008
Gebruiken rond sterven en dood: islam

Gebruiken rond sterven en dood: islam

Culturen verschillen en de gebruiken in verschillende culturen verschillen ook. Hier wil ik de gebruiken rond sterven en dood in de islam bespreken. Een moslim is van mening dat zijn lichaam niet van… Religie, 28-02-2008